ministerul dezvoltarii regionale si ADMINISTRATIEI PUBLICE - mdrAP


Ministerul Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice realizeaz─â, dup─â caz, împreun─â cu ministerele de resort, politica guvernamental─â în urm─âtoarele domenii de activitate: dezvoltare regional─â, coeziune ┼či dezvoltare teritorial─â, cooperare transfrontalier─â, transna┼úional─â ┼či interregional─â, disciplina în construc┼úii, amenajarea teritoriului, urbanism ┼či arhitectur─â, locuire, locuin┼úe, cl─âdiri de locuit, reabilitarea termic─â a cl─âdirilor, gestiune ┼či dezvoltare imobiliar-edilitar─â, lucr─âri publice, construc┼úii, cadastru ╚Öi publicitate imobiliar─â, administra┼úie public─â central─â ┼či local─â, descentralizare, reform─â ┼či reorganizare administrativ-teritorial─â, fiscalitate ┼či finan┼úe publice regionale ┼či locale, dialogul cu structurile asociative ale autorit─â┼úilor administra┼úiei publice locale, dezvoltarea serviciilor publice comunitare, ajutor de stat acordat de autorit─â┼úile administra┼úiei publice locale, parcuri industriale, gestiunea func┼úiei publice, programarea, coordonarea, monitorizarea ┼či controlul utiliz─ârii asisten┼úei financiare nerambursabile acordate României de c─âtre Uniunea European─â pentru programele din domeniile sale de activitate.

În aceste domenii, MDRAP ini┼úiaz─â, finan┼úeaz─â ┼či/sau gestioneaz─â/implementeaz─â, în condi┼úiile legii, programe ┼či proiecte de dezvoltare de interes na┼úional, regional ┼či local în domeniile: construc┼úii de locuin┼úe, reabilitarea termic─â a cl─âdirilor, reducerea vulnerabilit─â┼úii seismice a construc┼úiilor, infrastructura tehnico-edilitar─â a serviciului de alimentare cu ap─â ┼či de canalizare ┼či/sau a serviciului de alimentare cu energie termic─â a localit─â┼úilor, infrastructura rutier─â de interes local ┼či jude┼úean de la nivelul satelor, comunelor, ora┼čelor, municipiilor, jude┼úelor, precum ┼či infrastructura rutier─â ce asigur─â leg─âturile dintre acestea, infrastructura social-cultural─â ┼či sportiv─â, infrastructura de afaceri, urbanism, sistem informa┼úional imobiliar-edilitar ┼či b─ânci de date urban, precum ┼či în alte domenii de activitate. De asemenea, MDRAP asigur─â managementul financiar ┼či tehnic al programelor ┼či proiectelor de dezvoltare regional─â, cooperare transfrontalier─â ┼či transna┼úional─â, de dezvoltare a capacit─â┼úii administrative, reabilitare urban─â, inclusiv transport urban, planificare spa┼úial─â european─â, al celor finan┼úate din Fondul European de Dezvoltare Regional─â, prin Programul opera┼úional regional, din Fondul Social European, prin Programul opera┼úional Dezvoltarea capacit─â┼úii administrative, al programelor ┼či proiectelor finan┼úate în cadrul obiectivului Cooperare teritorial─â european─â, din FEDR, Instrumentului european de vecin─âtate ┼či parteneriat - componenta cooperare transfrontalier─â ┼či Instrumentului de asisten┼ú─â pentru preaderare - componenta cooperare transfrontalier─â, precum ┼či al altor instrumente de finan┼úare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legisla┼úia în vigoare, finan┼úate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins.

  • HG nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind organizarea ┼či func┼úionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice
    • HG nr. 512 din 24 iulie 2013 pentru modificarea HG nr. 1/2013 privind organizarea ╚Öi func╚Ťionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ╚Öi Administra╚Ťiei Publice
    • OUG nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor m─âsuri de reorganizare la nivelul administra┼úiei publice centrale ┼či pentru modificarea ┼či completarea unor acte normative
    • HG nr. 100 din 10 februarie 2015 pentru modificarea si completarea HG nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvolt─ârii Regionale ┼či Administra┼úiei Publice 
    • OUG nr. 55 din 19 noiembrie 2015 privind stabilirea unor m─âsuri de reorganizare la nivelul administra┼úiei publice centrale ┼či pentru modificarea unor acte normative
  • Obiective generale (extras din Programul de Guvernare 2013-2016, Cap. Dezvoltare ┼či Administra┼úie)

Actualizat Luni, 18 Ianuarie 2016